Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
FRANCÚZSKO-ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, SR
Tel.: 004212/52925753, Fax: 004212/52961645, E-mail: Bohumila.Ferencuhova@savba.sk
 
PREDSEDA

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Historický ústav SAV, Bratislava
 
ČLENOVIA

PhDr. Eva Frimmová, PhD.
Historický ústav SAV, Bratislava
 
PhDr. Michal Kšiňan, PhD.
Historický ústav SAV, Bratislava
 
Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.
Inštitút histórie Prešovskej Univerzity, Prešov
 
Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky