Česko-slovenská komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
SLOVENSKO-ČESKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, SR
Tel.: 004212/52925753, Fax: 004212/52961645, E-mail: histivan@savba.sk

PREDSEDA

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

ČLENOVIA

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
Vojenský historický ústav, Bratislava

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.
Štátny archív v Košiciach

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky