Slovensko-nemecká komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
SLOVENSKO-NEMECKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, SR
Tel.: 004212/52925753, Fax: 004212/52961645, E-mail: histivan@savba.sk

PREDSEDA

PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
Historický ústav SAV
Bratislava

ČLENOVIA

prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Historický ústav SAV
Bratislava

prof. PhDr. Edo Nižňanský, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava

doc. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD
Filozofická fakulta UPJŠ
Košice

PhDr. Michal SCHVARC, PhD
Historický ústav SAV
Bratislava

TAJOMNÍČKA

Mgr. Lenka Abaffyová
Historický ústav SAV

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky