Slovensko-poľská komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
SLOVENSKO-POĽSKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, SR
Tel.: 004212/52925753, Fax: 004212/52961645, E-mail: dusan.seges@savba.sk, dseges@yahoo.com

PREDSEDA

PhDr. Dušan Segeš, PhD.
Historický ústav SAV

ČLENOVIA

Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Alena Bartlová, CSc.
Historický ústav SAV

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
Historický ústav SAV

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Politologický ústav SAV

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky