Slovensko-rumunská komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
SLOVENSKO-RUMUNSKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica, SR
E-mail: stanislav.micev@muzeumsnp.sk

PREDSEDA

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Múzeum SNP
Banská Bystrica

ČLENOVIA

Prof. Peter Kónya, CSc.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Prešov

Doc. PaeDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica

Mgr. Karol Hollý, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

TAJOMNÍČKA

Mgr. Eva Kenderessy, PhD.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky