Slovensko-ruská komisia historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie
SLOVENSKO-RUSKÁ KOMISIA HISTORIKOV / Slovenská sekcia

Adresa: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, SR
Tel.: 004212/52925753, Fax: 004212/52961645, E-mail: histtaiv@savba.sk

PREDSEDA

PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.
Historický ústav SAV
Bratislava

PODPREDSEDA

doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.
Prešovská univerzita
Prešov

TAJOMNÍK

PhDr. Daniela Kodajová
Historický ústav SAV
Bratislava

ČLENOVIA

Mgr. Juraj Benko, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

Pplk. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Vojenský historický ústav
Bratislava

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.
Filozofická fakulta UK
Bratislava

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Múzeum SNP
Banská Bystrica

doc. Michal Šmigeľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica

Mgr. Marína Zavacká, PhD.
Historický ústav SAV
Bratislava

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky