Oznamy Slovenského národného komitétu historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OZNAMY

Pozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že zasadanie SNKH sa bude konať

17. marca 2016 o 13.00 hod.

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. Poschodie

Program:
1. Príprava kandidátky SNKH na nasledujúce obdobie
2. Rôzne

Vzhľadom na závažnosť programu je Vaša účasť na zasadaní potrebná.

Katarína Mešková Hradská
tajomníčkaPozvánka

Vážení členovia Slovenského národného komitétu historikov,

dovoľujem si Vás pozvať na zasadanie SNKH, ktoré sa uskutoční dňa

29. januára 2015 o 12.30 hod.

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. Poschodie

Program:
1. Správy predsedov bilaterálnych komisií historikov o činnosti komisií
2. Menovanie nového predsedu slovensko-maďarskej komisie historikov
3. Svetový kongres historikov
4. Rôzne

Katarína Hradská
tajomníčkaPozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam Vás na zasadanie SNKH, ktoré sa uskutoční

3. apríla 2014 o 13.00 hod.

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova 19, 4. posch.

Program:
1. Navrhnutie kandidáta na člena byra CISH
2. Správy o činnosti komisií historikov a ich plány na nasledujúci rok
3. Publikácia k svetovému kongresu historikov

Katarína Hradská
tajomníčkaPozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zasadnutie SNKH sa uskutoční v stredu

13. februára 2013 o 13.00 hod.

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova 19, 4. posch.

Program:
1. Informácia o Valnom zhromaždení CISH v Budapešti v septembri 2012 a o stave príprav Svetového kongresu historických vied v Jinane
2. Činnosť dvojstranných a viacstranných komisií historikov. (Referujú predsedovia slovenských častí komisií)

Katarína Hradská
generálny sekretár SNKH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky