UKONČIŤ VOJNU - Od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
AKTIVITY / Konferencie

UKONČIŤ VOJNU - Od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu

Vo Francúzsku od roku 2014 v historiografii dominuje pripomínanie si storočnice prvej svetovej vojny. V roku 2017 sa francúzski, slovenskí a českí historici rozhodli, že sa na svojom pravidelnom stretnutí,  ktoré sa tohto roku koná v Bratislave za účasti historikov z Poľska a Maďarska, zamyslia nad jej ukončením. A tiež nad ukončením iných vojen, ktoré pustošili strednú Európu od čias Napoleona Bonaparta až po koniec druhej svetovej vojny.  Prominentní francúzski historici, univerzitní profesori Antoine Marès, Marie Pierre Rey, Robert Frank, Stéphane Audoin-Rouzeau a Étienne Boisserie sa s nami podelia o výsledky svojich výskumov na túto tému.

I keď sa podpísanie prímeria často považuje za koniec vojny, novšie výskumy obdobia, ktoré po nej bezprostredne nasleduje, svedčia o priepustnosti hraníc medzi vojnou a mierom. Ukončiť vojnu neznamená len zastaviť vojenské operácie. Spoločnosť sa zväčša tak zaangažovala do vojnového úsilia, že nebolo možné okamžite ho zastaviť. Bolo potrebné vyrovnať sa so zármutkom zo straty blízkych, postarať sa o invalidov a siroty, zastaviť vojenskú propagandu, v prípade dlhých vojen rekonvertovať hospodárstvo, atď.  Stredoeurópsky i francúzsky priestory za posledných dvesto rokov prešli týmto procesom viackrát. Cieľom našej konferencie je analyzovať tieto prechodné obdobia a zistiť dopad týchto „tranzícií“ na individuálnej aj spoločenskej úrovni. Bude potrebné brať na zreteľ zmenu spoločenských a intelektuálnych paradigiem, ktoré v týchto spoločnostiach spôsobila nedávno ukončená vojna.

Konferencia sa bude konať 18. a 19. mája 2017 v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 6, v Auditóriu maximum. Budete na nej všetci vítaní.

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky