Zloženie Slovenského národného komitétu historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZLOŽENIE SNKH

Predsedníčka

Mgr. Michala Lônčíková, PhD.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
 
Podpredseda

Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 
Tajomník

Mgr. László Vörös, PhD.
Historický ústav SAV, v.v.i.
 
Členovia

Mgr. Adam Hudek, PhD.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. / Historický ústav SAV, v.v.i.

Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
Historický ústav SAV, v.v.i.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Historický ústav SAV, v.v.i.

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave

Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky